הגברים מקבלים שכר גבוה יותר? איך למנוע אפליה בארגונים

הגברים מקבלים שכר גבוה יותר? איך למנוע אפליה בארגונים

אפליה בארגונים יכולה להיפסק אם נאבקים בה בדרך חכמה ובסיוע מקצועי

 

אפליה בין עובדים בארגונים בכלל ובין המינים בפרט, היא בעיה שמתקשרת עם מהפכת ה me too, כאשר עוד ועוד מקרים שבהם גברים קיבלו תנאים ויחס מועדף לעומת עמיתותיהם עולים לשיח הציבורי. חשוב להכיר את הנושא מקרוב כדי לגבש דעה אובייקטיבית ושקולה. עם זאת, במידה שעולה החשד לקיומה של אפליה בתוך מקום העבודה, כדאי להילחם בה ולמנוע את הישנותה בעתיד, כאשר סיוע מקצועי של עורך דין הוא זה שיכול להכריע את הכף במקרים רבים שבהם האפליה הוכחה כממשית.

מדוע קובלנה על אפליה עלולה להיעלם ולא לקבל התייחסות?

 

בחלק מהפעמים שבהן אצל עובד מסוים נוצרת התחושה כי קיימת אפליה בעבודה שלו, מדובר בנקודת השקפתו בלבד. מקורן של טעויות שכאלה יכול להיות בשל ראייה מסוימת שעלולה להיות צרה, הנובעת ממיקומו הנמוך של העובד בהיררכיה ואולי גם חוסר הבנה שלו את איך שהמערכת עובדת. עם זאת, לא חסרים מקרים בהם עובדים זוטרים גילו על התקיימותה של אפליה חמורה שהתרחשה במקום העבודה שלהם, אך נתקלו בכתף קרה מהמנהלים שלהם שלא ראו את דעתם כחשובה, למשל כשעובדת זוטרה מגלה שהיא מקבלת שכר נמוך יותר מעמית ממין זכר, המבצע את אותה העבודה בדיוק. במקרה כזה שמהווה אפליה חמורה, ההתעלמות של מנהלים מטענותיה של העובדת באשר להפרשי השכר, בשל העובדה שהיא זוטרה בתפקידה, עלולה להשריש את ההבדלים הללו ולמנוע עשיית צדק.

האם הפרשי שכר בין גברים לנשים הם בהכרח אפליה?

 

חשוב לציין – במקומות עבודה שבהם קיימים חוזי עבודה אישיים, ייתכנו הבדלים “מעמדות” ושכר הנובעים מסיבות שהן אישיות לגמרי, בין היתר היכולת של המועמד לנהל משא ומתן באשר לתנאי השכר שלו כבר בשלב שבו הוא מתקבל לעבודה. כאשר החוזה הוא אישי וייחודי, אין ממש טעם בתואנה כי קיימת אפליה, זאת כיוון שמלכתחילה מדובר ביחס אישי ושונה לכל עובד בפני עצמו ולא לתפקיד שהוא ממלא, בתור מדד לרמת שכר או תנאי עבודה כלשהם. מסיבות אלו, פעמים רבות יהיו הפרשי שכר לטובת גברים בתפקידים דומים לאלו של נשים, אשר עלולים להיות מכעיסים מאוד אבל הם נובעים מהסיבות שלהלן ומכאן שלמרבה הצער – לא ניתן יהיה לשנותם בטענת “התפקיד הזהה” אלא יהיה צורך בהוכחה כי ממלאי התפקיד עצמם, הדבר או האישה, הינם זהים לחלוטין מבחינת היכולות המקצועיות שלהם וזה כבר קשה יותר להביא לידי ביטוי ולהוכיח.

כיצד מונעים עוגמת נפש בנושא השכר בתחילת תקופת ההעסקה?

אפליה בעבודה

מוטב להיעזר בעורך דין לדיני עבודה כבר בשלב הראשוני של הכניסה לתפקיד, בכדי לקבל ייעוץ באשר לתנאי השכר וחוזה ההעסקה בכלל. עמידה על קבלת התנאים המיטביים האישיים, יכולה למנוע לא מעט מקרים של עוגמת נפש ובעיקר למנוע וויכוחים ותהיות באשר להתקיימותה או אי התקיימותה של אפליה בתוך מקום העבודה, בעתיד.

דילוג לתוכן